Kadra

por. rez. SG Robert OBOLEWICZ

Były funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  w Kętrzynie.

Absolwent Szkoły Oficerskiej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

w Koszalinie.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Wydziału Pedagogiki Społecznej.

Absolwent Szkoły Chorążych Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Pełnił zasadniczą służbę wojskową w I Pułku Specjalnym Komandosów  w Lublińcu, uzyskując specjalność wojskową: zwiadowca – miner / skoczek spadochronowy.

Następnie kontynuował pracę zawodową w resorcie MSWiA jako funkcjonariusz Straży Granicznej w Kętrzynie. Zajmował stanowiska służbowe związane z pracą operacyjną i działaniami specjalnymi.

Obecnie jest żołnierzem w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Giżycku, w Sekcji Lekkiej Piechoty. Służbę wojskową realizuje jako ratownik medyczny oraz instruktor taktyki działań specjalnych i antyterrorystycznych, środków przymusu bezpośredniego, technik interwencji i samoobrony. Prowadzi szkolenia żołnierzy z zakresu operowania bronią palną w ograniczonych warunkach   i reżimie czasowym.   

Jest osobą komunikatywną i optymistycznie nastawioną do świata.