Kadra

st. szer. mgr Magdalena STARZYŃSKA

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie . Jest instruktorem sportowym, żołnierzem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT w Olsztynie. Ukończyła szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli realizujących minimum programowe w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu.