Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Krok 1

ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

ORAZ ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

O POSIADANIU BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA.

POBIERZ PLIKI W FORMACIE PDF, WYPEŁNIJ, PODPISZ I ZŁÓŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

 

Witamy
w naszych szeregach!