Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów przyjętych

do pierwszej klasy

I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie:

Numer kandydata:

1/D/KE/2021
2/D/KE/2021
3/D/KE/2021
4/D/KE/2021
5/D/KE/2021
6/D/KE/2021
7/D/KE/2021
8/D/KE/2021
9/D/KE/2021
11/D/KE/2021
12/D/KE/2021
13/D/KE/2021
14/D/KE/2021
15/D/KE/2021
16/D/KE/2021
17/D/KE/2021
18/D/KE/2021
19/D/KE/2021
1/C/KE/2021
2/C/KE/2021
3/C/KE/2021
4/C/KE/2021
5/C/KE/2021
7/C/KE/2021
8/C/KE/2021
9/C/KE/2021
11/C/KE/2021
12/C/KE/2021
13/C/KE/2021
14/C/KE/2021
15/C/KE/2021
16/C/KE/2021
17/C/KE/2021
19/C/KE/2021

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Wirtu@lny Dzień Otwarty

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!